Archív zápisnic výboru klubu

ZÁPISNICA 1/2015

1. ZÁPISNICA 2014

4. ZÁPISNICA 2013

3. ZÁPISNICA 2013

2. ZÁPISNICA 2013

1. ZÁPISNICA 2013

11. ZÁPISNICA

10. ZÁPISNICA

9. ZÁPISNICA

8. ZÁPISNICA

7. ZÁPISNICA

6. ZÁPISNICA

5. ZÁPISNICA

ZÁPISNICA NÁVRHOVEJ KOMISIE Z ČLENSKEJ SCHÔDZE Z 9.12.2011

4. ZÁPISNICA

3. ZÁPISNICA

2. ZÁPISNICA

1. ZAPISNICA NOVEHO VYBORU