čerpanie dotácie 2018

Priebežné čerpanie dotácie podľa zmluvy 0407/2018:

  1. zmluva s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu č.0407/2018
  2. výzva na predloženie cenovej ponuky zo 14.06.2018
  3. výzva na predloženie cenovej ponuky z 30.07.2018
  4. vyhodnotenie výzvy na predloženie cenovej ponuky
  5. objednávka
  6. faktúra na prvú časť dodávky
  7. dodací list prvej časti dodávky
  8. faktúra na druhú časť dodávky
  9. dodací list na druhú časť dodávky