čerpanie dotácie 2018

Priebežné čerpanie dotácie podľa zmluvy 0407/2018:

  1. zmluva s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu č.0407/2018
  2. výzva na predloženie cenovej ponuky zo 14.06.2018
  3. výzva na predloženie cenovej ponuky z 30.07.2018
  4. vyhodnotenie výzvy na predloženie cenovej ponuky
  5. objednávka
  6. faktúra na prvú časť dodávky