ZÁPISNICA NÁVRHOVEJ KOMISIE Z ČLENSKEJ SCHÔDZE Z 9.12.2011

Návrhová komisia

Dátum 9.12.2011

 

 

 1. Člen Dušan Šinka
 2. Člen Branislav Repka
 3. Člen Michal Dušička

 

Zápis

 1. Členská schôdza sa uzniesla (vobdobí 2012) na paušálnom poplatku za používanie skriniek 10,- Eur/rok. Poplatok je dobrovoľný, v prípade, že členovia poplatok do 31.3.2012 neuhradia, budú skrinky otvorené (kto neuhradí poplatok, nemôže mať obsadenú skrinku)
 2. Členovia klubu na členskej schôdzi odsúhlasili výšku ročného členského poplatku pre pretekárov a deti nasledovne:
 3. Z pôvodných 80,- Eur/rok na 120,- Eur/rok
 4. Z pôvodných 10,- Eur/mesiac na 15,- Eur/mesiac
 5. Členská schôdza sa uzniesla na tretíkrát (čo je v zásade min. diskutabilné) schválili za cca 1620,- Eur biele hliníkové dvere, no najmä tzv. „kartový elektronický systém“ na hlavné vstupné dvere v hodnote od 1300,- Eur do 1700,- Eur. Každý, kto dostane kartičku, musí zaplatiť zálohu 20,- Eur, ktorá mu po odovzdaní bude vrátená.

 

Výsledky hlasovania:

  1. hlasovanie 2. hlasovanie 3. hlasovanie
ZA 14 15 23
PROTI 9 19 7
ZDRŽALI SA 8

 

 1. Voľby členov do výboru klubu. Členská schôdza navrhla do výboru nasledovných členov klubu:
 • Lapoš B.
 • Zigo J.
 • Lapoš D.
 • Dušička M. st.
 • Barényi B.
 • Váňa L.
 • Jurček M. ml.
 • Charvát A.
 • Kubica J.
 • Štern P.
 • Kohout M.
 • Dušička M. ml.

Výsledky volieb do výboru členskej schôdze (výboru klubu):

Poradie Mano Počet hlasov Počet hlasujúcich: 33
1.-2. Lapoš B.  
1.-2. Charvát A. 25
3. Váňa L. 22
4.-5. Dušička M. st. 19
4.-5. Štern P. 19
6. Barényi B. 17
7.-8. Kohout M. 16 Počet členov: 55
7.-8. Jurček M. ml. 16
  Kubica J. 15
  Lapoš D. 15
  Zigo J. 12
  Dušička M. ml. 11

 

Nakoľko na siedmom a ôsmom mieste sa umiestnili s rovnakým počtom hlasov 16, navrhol p. Kohout p. Jurčekovi, či by chcel byť vo výbore. Pán Jurček sa rozhodol, že bude 7. Členom výboru, p. Kohout sa členstva vzdal.