ZÁPISNICA 1/2015

Schôdza č.1/2015: 4.3.2015

 

Prítomní: Michal Jurček, Ladislav Váňa, Braňo Lapoš, Tono Juleny, Braňo Lapoš, Braôo Barenyi, Dušan Šinka

  • je potrebné poslať mestu Trenčín žiadosť o opravu prístupovej cesty na lodenicu, poškodenú počas stavby nového železničného mosta
  • výbor sa uzniesol, že tento rok budeme organizovať dvoje preteky – MSR Dlhé trate a Trenčiansku regatu
  • prerokoval sa predbežný plán organizácie MSR Dlhé trate
  • 28.3.2015 sa uskutoční brigáda (úprava/upratanie okolia lodenice pred MSR Dlhé trate)

 

Zapisovateľ: Jurček