Výbor klubu

Predseda : Váňa Ladislav 0903 448 570

Hospodár : Dušička Marián 0903 841 117

Tajomník : Lapoš Branko 0905 668 769


Člen : Barényi Branislav  0908 180 700

Člen : Anton Julény 0905 447 748

Člen : Jurček Michal 0949 173 387

Člen : Lapoš Daniel 0908 291 907