Veselé Vianoce a Šťastný Nový rok 2019

Vianoce

Veselé prežitie Vianočných sviatkov a Šťastný Nový rok 2019 praje všetkým členom, pretekárom a ich rodinným príslušníkom KK TTS Trenčín.