Veselé Vianoce a Šťastný Nový rok 2022

Veselé prežitie Vianočných sviatkov a Šťastný Nový rok 2022 praje všetkým členom, pretekárom a ich rodinným príslušníkom KK TTS Trenčín.