Veľká cena Sparty 2016, fotogaléria

vc-sparta-web

Fotogaléria z Veľkej ceny Sparty 2016.

Foto: Peter Stolárik st.