Členské (klubové) príspevky:

Na základe hlasovania členskej schôdze z 9.12.2012, bola odhlasovaná výška poplatkov na rok 2012 (platí aj pre rok 2013) nasledovne:

  • pretekári 120,- € ročne alebo 15,- € mesačne – vyberajú tréneri
  • dospelí aktívni členovia využívajúci lodenicu 40,- € a neaktívni 20,- € ročne
  • skrinka v šatni 10,- € na rok (ak máte o skrinku záujem)
  • konzola na súkromnú loď v hangári 12,- € na rok

 

Poplatky zaplaťte, prosím, do 31. marca 2019. Vyberá ich predseda klubu do pokladne v hotovosti, alebo ich je možné zaplatiť prevodom na účet KKTTS (2628800707/1100 KS:0308, doplňujúce údaje/účel platby: Meno, (členské/skrinka/loď) napr. Novák, členské, skrinka). V prípade, že tak neurobíte, budeme považovať Vaše členstvo z Vašej strany za ukončené.