PREVÁDZKA LODENICE KK TTS TRENČÍN A COVID – 19 PLATNÉ OD 01.03.2021 DO 15.03.2021

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, Uznesenia vlády SR č. 118 zo dňa 24.02.2021 a Uznesenia vlády SR č. 122 z 28.02.2021 o aktuálnych opatreniach s cieľom zastaviť nárast hospitalizácii a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu, Kanoistický klub TTS upravuje a obmedzuje prevádzku a športovú činnosť v priestoroch a areáli lodenice.

Obmedzenia sú v súlade s COVID AUTOMAT – Alert system (Ministerstvo zdravotníctva) a Usmernením Slovenská kanoistika (Ministerstvo školstva SR – www.covidsport.sk)

Zároveň upresňuje podmienky využívania lodenice KK TTS • S platnosťou od 01.03.2021 nebude prístupný hangáre. Pobyt v priestoroch a areáli zakázaný !!!!!

• Vnútorné priestory lodenice – šatne, sociálne zariadenia, spoločné a spoločenské priestory, sauna, posilňovňa, trenažérovňa, budú od 01.03.2021 neprístupný pre členov KK TTS. Rovnaký režim platí aj pre organizácie, ktoré majú v budove prenajaté priestory.

• Pohyb po areáli lodenice a jej okolí je povolený len pre osoby zabezpečujúce prevádzku objektu a to bez zdravotných problémov, najmä respiračného charakteru. Takáto osoba má povinnosťou nosiť rúško.

• Športovanie detí v priestoroch a areáli lodenice je prerušené od 01.03.2021- 15.03.2021 a bude upravované podľa opatrení ÚVZ SR a MZ SR.

• Trvá zákaz organizovania spoločných tréningov. Zákaz sa týka všetkých organizácií, ktoré pôsobia v priestoroch lodenice KK TTS.

Prosíme všetkých, aby dodržovali vyššie uvedené pravidlá. Naďalej apelujeme na váš zdravý rozum a osobnú zodpovednosť a žiadame o dodržovanie pravidiel vyhlásených ÚVZ SR a MV SR (domáca karanténa v prípade zdravotných problémov alebo osobného kontaktu s osobou pozitívne testovanou na prítomnosť koronavírusu, kontakt zdravotníckeho zariadenia pri začínajúcich problémoch atď.) Vývoj situácie sledujeme a budeme vás informovať o prípadných zmenách podmienok využívania lodenice prostredníctvom webu alebo emailom. Ďakujeme za pochopenie a zodpovedný prístup vás všetkých !

Výbor Lodenice KK TTS Trenčín