Pozvánka na valné zhromaždenie KK TTS Trenčín

Pozývame Vás na  Valné zhromaždenie KK TTS , ktoré sa uskutoční dňa 29.4.2022 (piatok)  o 17:30 hod. v klubovni KK TTS na lodenici.

Program:

 1. Schválenie programu
 2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, overovateľa zápisnice
 3. Správa predsedu klubu
 4. Správa o hospodárení
 5. Správa o športovej činnosti
 6. Vyhodnotenie najlepšieho pretekára a pretekárky klubu
 7. Správa mandátovej komisie
 8. Diskusia, občerstvenie
 9. Voľba nového výboru
 10. Návrh a schválenie uznesenia .
 11. Záver