Poďakovanie mestu Trenčín a Trenčianskemu samosprávnemu kraju

loga TSK a TN

Vedenie KK TTS Trenčín sa chce poďakovať mestu Trenčín a Trenčianskemu samosprávnemu kraju za podporu počas celého roku 2018 a podporu počas organizácie najstarších slovenských pretekov – Trenčianskej regaty.

Ďakujeme.

KK TTS Trenčín.