Poďakovanie mestu Trenčín a Trenčianskemu samosprávnemu kraju

Vedenie KK TTS Trenčín sa chce poďakovať mestu Trenčín a Trenčianskemu samosprávnemu kraju za podporu počas celého roku 2022.

Ďakujeme.

KK TTS Trenčín.