detský letný tábor, 7.-11.08.2017

dlt-141

keď sa stane z núdze cnosť. trocha neusporiadané a trocha iná technika. ale deti sú rovnaké: majú radi vodu a všetky ostatné radosti.