Členské príspevky na rok 2021

Vedenie klubu TTS Trenčín oznamuje svojím členom, že výška členských poplatkov na rok 2021 bude nasledovná:

  • pretekári 90,- € ročne alebo 15,- € mesačne – vyberajú tréneri do 15. dňa v danom mesiaci
  • dospelí aktívni členovia využívajúci lodenicu 40,- € a neaktívni 20,- € ročne
  • skrinka v šatni 10,- € na rok (ak máte o skrinku záujem)
  • konzola na súkromnú loď v hangári 60,- € na rok

Poplatky je nutné zaplatiť do 15. júna 2021. Vyberá ich predseda klubu (Váňa Ladislav – v kancelárii klubu každý deň v čase od 16:00 do 18:00) do pokladne v hotovosti, alebo ich je možné zaplatiť prevodom na účet KKTTS (SK4311000000002628800707 KS:0308, doplňujúce údaje/účel platby: Meno, (členské/skrinka/loď) napr. Novák, členské, skrinka).

V prípade, že tak neurobíte, budeme považovať Vaše členstvo z Vašej strany za ukončené.

Po zaplatení poplatku má Vaše dieťa k dispozícii:

– skrinku na lodenici (ak je zaplatený poplatok 10 € na rok)

– teplú vodu na sprchovanie,WC

– v zimných mesiacoch možnosť používať saunu, telocvičňu

– na preteky SP odvoz zadarmo

– zaplatenie štartovného

– zapožičanie pádla, lode, kľakačky a zákľaku

– zapožičanie špricky

– posilňovňu na lodenici

– trénera

Vedenie KK TTS Trenčín.