Členské príspevky na rok 2023

Na základe uznesenia členskej schôdze z 29.04.202 sú členské poplatky pre rok 2023 vo výške:

 • Členský poplatok pretekár: 240,00 €/rok (jednorazová platba)
  250,00 €/rok (mesačné platby)
 • Členský poplatok nepretekár: 40,00 €/rok
 • 120,00 €/rok (nepretekár využívajúci posilňovňu)
 • Prenájom skrinky: 20,00 €
  Prenájom konzoly: 0,00 €/rok (pretekár, člen KK TTS)
  30,00 €/rok (nepretekár, člen KK TTS)
  60,00 €/rok (nečlen KK TTS)
 • Sauna: 5,00 €/vstup
 • 0,00 €/vstup (pretekár, člen KK TTS)

Poplatky je nutné zaplatiť do 31. marca 2023. Vyberá ich predseda klubu (Váňa Ladislav – v kancelárii klubu každý deň v čase od 15:00 do 16:00) do pokladne v hotovosti, alebo ich je možné zaplatiť prevodom na účet KKTTS (SK4311000000002628800707 KS:0308, doplňujúce údaje/účel platby: Meno, (členské/skrinka/loď) napr. Novák, členské, skrinka).

V prípade, že tak neurobíte, budeme považovať Vaše členstvo z Vašej strany za ukončené.

Po zaplatení poplatku má Vaše dieťa k dispozícii:

– skrinku na lodenici (ak je zaplatený poplatok 20€ za rok)

– teplú vodu na sprchovanie,WC

– v zimných mesiacoch možnosť používať saunu, telocvičňu

– na preteky SP odvoz zadarmo

– zaplatenie štartovného

– zapožičanie pádla, lode, kľakačky a zákľaku

– zapožičanie špricky

– posilňovňu na lodenici

– trénera

Ostatné oznamy:

Na základe aktuálnej energetickej situácie a ceny energii bude výbor rozhodovať o tom či bude spustená prevádzka sauny. každý účastník saunovania je povinný mať svoju plachtu a uterák.

Poplatky za saunovanie sú nasledovné:

 • vstup na osobu 5,- € 
 • minimum 8 osôb
 • neplatí pre pretekárov

Vedenie KK TTS Trenčín.