Bezpečnostné predpisy

KANOISTIKA

 

 1. Každý člen klubu TTS Trenčín musí vedieť dobre plávať.
 2. O  zverený materiál  sa  musí starať.  Každé poškodenie  lode,  pádla,  zákľaku  a  pod. hlási trénerovi.
 3. Loď, na ktorej trénuje, musí byť zabezpečená proti potopeniu, buď vzduchovou komorou, alebo polystyrénom.
 4. Pri  vynášaní  lode  z  hangáru    musí  dávať  pozor,    aby  svojou    neopatrnosťou  nikomu nespôsobil neúmyselné zranenie.
 5. Nikto nesmie ísť sám na vodu bez prítomnosti trénera.
 6. V  období zimných  mesiacov  (november – marec)  sa  zakazuje  jazdiť na  vode osamote, povolená  je  jazda  minimálne  vo  dvojici  z  dôvodu  poskytnutia pomoci  pri  náhodnom okúpaní sa.
 7. Je  zakázané svojvoľne  trénovať na  kanáli  smerom  do  Nového  Mesta  nad  Váhom a  do Nemšovej.
 8. Z  dôvodu  predchádzania úrazom  pri  posilňovaní  musia  byt  pri  cvičení  aspoň dvaja cvičiaci.
 9. Tréning v posilňovni sa koná len za prítomnosti trénera.
 10. Vstup do telocvične a plaveckého bazéna nie je povolený bez prítomnosti trénera.
 11. Príchodová  cesta  do  lodenice  vedie  cez  podchod  a  popod železničný  most  a  nie  cez železničnú trať, to isté platí aj po odchode z tréningu.
 12. Člen  klubu  TTS  je  povinný nahlásiť trénerovi, či  má nejakú alergiu  (napr.  alergiu na poštípanie včelou…)
 13. Každý člen klubu je povinný platiť klubové v stanovenej výške a termíne.