9. ZÁPISNICA

Schôdza č. 7. 10.5.2012 9. schôdza nového výboru

 

Prítomní: Andrej Charvát, Michal Jurček, Dušička Marián, Peter Štern, Ladislav Váňa

 

  • Je potrebné vybaviť na daňovom úrade  kartičky s identifikačnými číslami, ktoré sa stratili. Cena nových by mala byť 6,- Eur. (zodp. Váňa)
  • Na budúci týždeň, vo štvrtok 17.5.2012, sa bude konať schôdza výboru ohľadne TN regaty. (pozvať riaditeľa preteku Dušana Šinku) – zodp. Charvát
  • Papiere s 2% dane boli odovzdané na daňovom úrade
  • Braňo Barenyi vybaví dokončenie vchodových vrátane tých medzi hangármi Dukly a ŠŠT
  • Braňo Barenyi vybaví povolenie na orezanie stromov v okolí lodenice
  • Marián Dušička zistí cenu roštov na opravu mostíkov na mólo
  • Klub sa zúčastní na pretekoch MS dlhé trate v Novákoch v dňoch 12. – 13. mája 2012. Vedúcimi budú Braňo Lapoš a Marti Podolák. (počet pretekárov 12)
  • Výbor ďakuje p. Urbánkovi Antonovi za prevedenie údržby lavičiek pred hlavným vchodom
  • Andrej Charvát zabezpečí objednanie parapetnej dosky na novej fasáde
  • Skontrolovať inventúru majetku lodenice do konca augusta 2012

 

Zapisovateľ: Jurček    Overovateľ:    Štatutár: