7. ZÁPISNICA

Schôdza č.5. 5.4.2012  7. schôdza nového výboru

 

 

Prítomní: Braňo Barényi, Branko Lapoš, Andrej Charvát, Michal Jurček, Dušička Marián, Peter Štern

 

  • v ýbor sa stretol, aby prejednal finančnú situáciu klubu
  • boli určené úlohy na brigádu, ktorá sa bude konať v piatok 6.4.2012 od 11:00 hod
  • treba dokončiť výber klubového pre rok 2012
  • Braňo Lapoš vybavuje dotáciu zo SLSP na TN regatu
  • Dňa 14.04.2012 sa prvý krát v tomto roku zúčastnime zahraničných pretekov v Kojetíne v Českej republike
  • Začalo sa zateplovanie budovy  Lodenice, malo by byť dokončené do konca apríla

 

 

 

Zapisovateľ: Jurček                           Overovateľ:                                       Štatutár: