6. ZÁPISNICA

Schôdza č.4. 23.2.2012  6. schôdza nového výboru

 

Prítomní: Braňo Barényi, Branko Lapoš, Ladislav Váňa, Andrej Charvát, Michal Jurček, Dušička Marián, Peter Štern

 

  •  boli vyhotovené všetky nájomné zmluvy
  •  boli zaplatené všetky faktúry
  •  prejednávalo sa zateplenie prístavby, boli predložené 3 varianty, z ktorých sa vyberie najvhodnejsia
  •  výbor odsúhlasil nákup, piatich držiakov na veľké kotúče wc papiera, sušiaka a čistiacich prostriedkov

 

 

Zapisovateľ: Jurček                           Overovateľ:                                       Štatutár: