5. ZÁPISNICA

Schôdza č.3. 2.2.2012  5. schôdza nového výboru

 

Prítomní: Braňo Barényi, Branko Lapoš, Ladislav Váňa, Andrej Charvát, Peter Štern, Michal Jurček, Dušička Marián

 

  •  Pelety boli objednané a dorazia v sobotu (4.2.2012) o 9:00, kedy sa uskutoční aj brigáda na ich vyloženie
  •  Bol rozposlaný mail nájomníkom ohľadne počtu ich členov
  •  Bola založená kniha opráv, kam sa budú zapisovať zistené závady, ktoré budú neskôr opravené

 

Zapisovateľ: Jurček                           Overovateľ:                                       Štatutár: