3. ZÁPISNICA

Schôdza č.15, 12.1.2012 3. schôdza nového výboru

 

Prítomní: Braňo Barényi, Branko Lapoš, Ladislav Váňa, Andrej Charvát, Peter Štern, Michal Jurček

 

 

Rozdelenie úloh:

 

– Prejednávala sa dohoda o spolupráci s Duklou – za bolo 5 zo 6, 1 sa zdržal

– Braňo Lapoš zabezpečí dotáciu na TN regatu v roku 2012

 

Kontrola splnených úloh:

 

Výbor KKTTS Trenčín odhlasoval dohodu o spolupráci medzi KK TTS Trenčín a AŠK Dukla Trenčín. Hlasovanie 4 za, 1 proti.

 

Dvere, čakáme na rozhodnutie systému zamykania.

 

Výbor poveruje Šterna, Jurčeka Barényiho, Lapoša zúčastniť sa prezentácie MULT-LOCK zabezpečovací systém na dvere ktoré sú vyrobene. Po rozhodnutí pre jeden zo systémov na zamykanie.Stretnutie sa uskutoční v piatok 12.1.2012 o 10:00.

 

Vytvorený dokument BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY KANOISTIKA, ktorý sa odovzdá každému pretekárovi.

 

Výpis z účtu bude prichádzať poštou na lodenicu.

 

 

Zapisovateľ:                           Overovateľ:                                        Štatutár: