3. ZÁPISNICA 2013

Schôdza č.13: 18.8.2013

Prítomní: Michal Jurček, Ladislav Váňa, Braňo Lapoš, Braňo Barenyi, Marián Dušička

 

 

  • Výbor sa zaoberal dokončením rekonštrukcie priestorov pre Duklu
  • B. Lapoš informoval o priebežnej finančnej situácii klubu
  • Váňa informoval výbor o výsledkoch našich pretekárov na MSR na krátkych tratiach a poradí nášho klubu v hodnotení oddielov po týchto pretekoch
  • Výbor schválil finančný príspevok pre pretekárku M Šefránkovú na sústredenie do Francúzska