2. ZÁPISNICA

Schôdza č.14, 22.12.2011 2. schôdza nového výboru

 

Prítomní: Braňo Barényi, Branko Lapoš, Ladislav Váňa, Marián Dušička, Michal Jurček

 

Rozdelenie úloh:

 

– Braňo Barenyi sľúbil doniesť staré PC – IBM z Billy

– Kohout zariadi vyplatenie výplat za december

– V januári budú platby: internet, kotol

– V januári bude zmena podpisových vzorov v banke, hlavne predseda

– Zháňať sa upratovačku

– 30.12.2011 sa Kohout plánuje vysťahovať z kancelárie

– odovzdanie účtovníctva v týždni pred 15. januárom 2012

– Kohout vraj dá opraviť senzor čidlo na svetlo na chodbe a aj pre športovú školu

– B. Lapoš: oznámil, že vyšla 16.12.2011 výzva pre eurofondy na rozvoj cestovného ruchu – mali by sme sa o to pokúsiť (kvôli rekonštrukcii budovy) – treba to už v januári podať!

– Barenyi a Lapoš skočia za odborníkom na zámok kvôli novým dverám

– Treba zistiť koľko členov má dračia légia

– Medzi sviatkami B. Barenyi vybaví zmenu štatutárov a rozšírenie živnosti

– Do konca februára podať žiadosť na VUC o dotáciu na TN regatu – zabezpečí Lapoš

– Váňa v januári všetkým členom rozpošle výšku poplatkov za klubové v kk tts

– Dušička J. doístane za úlohu vytvoriť nejakú peknú a schopnú hlavičku a logo pre klub – vybaví Dušička M.

– Siso bude trénovať malých žiakov – iba pod podmienkou, že prijme členstvo v klube (!!!)

 

Kontrola splnených úloh:

 

– B. Barenyi – tvrdí, že je všetko vybavené

– Zmluva s Duklou už je hotová

– bol vyčistený komín

 

Zapisovateľ:                                       Overovateľ:                                       Štatutár: