10. ZÁPISNICA

Schôdza č.8. 17.5.2012 10. schôdza nového výboru

Prítomní: Michal Jurček, Dušička Marián, Peter Štern, Ladislav, Váňa, Braňo Lapoš, Braňo Barenyi

  • Braňo Barenyi zistí ponuku pre ubytovanie poľských pretekárov, ktorí sa zúčastnia TN regaty
  • Ceny na TN regatu (poháre) zabezpečí pán Zigo s pánom Plškom
  • Okolo lodenice prebiehajú práce spojené s úpravou okolia

 

Zapisovateľ: Jurček        Overovateľ:       Štatutár: