1. ZAPISNICA NOVEHO VYBORU

Schôdza č.13, 13.12.2011 1. schôdza nového výboru

 

Prítomní: Charvát Andrej, Braňo Barényi, Branko Lapoš, Ladislav Váňa, Marián Dušička, Peter Štern, Michal Jurček

 

Rozdelenie úloh:

 

Braňo Barényi – vybaviť predĺženie stavebného povolenia na prístavbu, hangár pri vode – stavebné povolenie

Charvát, Zúbek – chod kotolne

Upratovanie – zohnať upratovačku

Zmluva elektráreň – zmluvu podpíšu nový štatutári, nižšia sadzba za odber elektrickej energie

Dvere vchodové – Lapoš, Charvát, Barényi, Jurček Michal

Pelety – Miloš Kohout – z dôvodu vyplatenia 12.mesiaca vybavuje bývalý predseda

Zmluvy nájomné s OŠG, COP, Nadácia atď. , CASH FLOW – Braňo Lapoš

Dušička – živnostenský úrad

Jurček- stránka www

Pošta – Štern

 

Voľba predsedu, tajomníka, hospodára KKTTS Trenčín:

  1. Predsedom klubu bol zvolený výborom Ladislav Váňa
  2. Tajomníkom klubu bol zvolený Branko Lapoš
  3. Hospodárom klubu bol zvolený Andrej Charvát

 

 

Zapisovateľ:                                       Overovateľ:                                       Štatutár: