1. ZÁPISNICA 2014

Schôdza č.15: 6.4.2014

Prítomní: Michal Jurček, Dušička Marián, Ladislav Váňa, Braňo Lapoš

 • Výročná členská schôdza sa bude konať 25.4.2014 (piatok) o 17:30hod.
 • Váňa informoval výbor, že boli dovezené motory na motorové člny z opravy, ktorá stála 850,- €
 • Vybraným pretekárom (Harthauserová, Lutaš, Vrškový) prispel výbor finančne na zahraničné sústredenie
 • Dokončenie kotolne v rámci finančných možností klubu zabezpečí M. Dušička
 • Nové vykurovanie posilňovne teplovzdušným čerpadlom zabezpečí M.Trepák
 • Nová posilňovňa TTS na druhom poschodí – dokončenie stropu, zateplenia a osvetlenia za cca 1100,- € zabezpečí M.Dušička
 • Vonkajšia na druhom poschodí vyžaduje v rámci finančných možností betónový poter a z dôvodu bezpečnosti aj dokončenie zábradlia – zabezpečí Váňa
 • Výbor si stanovil úlohu vymeniť drevený povrch schodov k bufetu za povrch z kovových roštov v čo najkratšom čase
 • Výbor schválil účasť na kanoistických pretekoch Dlhé trate na Morave v Kojetíne (19.4.2014). zodpovedný vedúci: Váňa
 • Výbor zváži odkúpenie 9-miestneho, ojazdeného Citroenu Jumper, pre potreby oddielu
 • Dňom 7.4.2014 sa začnú používať pri tréningoch na vode motorové člny
 • Vymaľovanie, troch kójí starých hangárov lodenice, deliacej mreže a okien – zodpovedný S. Maštalír
 • Je potrebné kúpiť 2ks nových pneumatík na vlek na lode a do 19. apríla 2014 je potrebné vykonať STK na všetky vleky – zodpovední Maštalír, Vobořil
 • Braňo Barenyi zabezpečí dokončenie ochrany lodenice

 

 

Zapisovateľ: Jurček